Pravice

Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

V nadaljevanju je seznam pravic z njihovim pripadajočim dostopom do uporabniških pravic. Uporabniki lahko overijo aplikacije za uporabo njihovega računa, a z omejenimi pravicami glede na pravice, ki jih je uporabnik dodelil aplikaciji. Vendar aplikacija, ki deluje v imenu uporabnika, ne more uporabljati pravic, ki jih uporabnik nima. Morda obstajajo dodatne informacije o posameznih pravicah.

PravicaPravice
Osnovne pravice (basic)
 • Branje strani (read)
 • Brez vplivov omejitev dejavnosti glede na IP (autoconfirmed)
 • Izogib globalnemu blokiranju (globalblock-exempt)
 • Izogne se blokiranju IP-naslovov, samodejnemu blokiranju in blokiranju razponov (ipblock-exempt)
 • Izogne se samodejnemu blokiranju izhodnih vozlišč tor (torunblocked)
 • Izvaja dejanja, ki sprožijo preverjanje CAPTCHA, brez da bi moral opraviti preverjanje CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Ogled dnevnika zlorab (abusefilter-log)
 • Ogled filtrov zlorab (abusefilter-view)
 • Ogled oznak nadzorov v zadnjih spremembah (patrolmarks)
 • Ogled podrobnosti dnevniška vnosa zlorabe (abusefilter-log-detail)
 • Osvežitev predpomnilnika strani (purge)
 • Označevanje urejanj drugih za samodejno nadzarovana (autopatrol)
 • Preglejte seznam ne spremljanih strani (unwatchedpages)
 • Samodejna prijava z zunanjim uporabniškim računom (autocreateaccount)
 • Uporaba napisanega API-ja (writeapi)
 • Urejanja pogovornih strani, ki niso označena kot manjša, sprožijo obvestilo o novem sporočilu (nominornewtalk)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom« (editsemiprotected)
Obsežno urejanje (highvolume)
 • Naj bo obravnavan kot avtomatiziran postopek (bot)
 • Omejitve dejavnosti ne veljajo (noratelimit)
 • Označi vrnjena urejanja kot urejanja botov (markbotedits)
 • Pošlji sporočilo več uporabnikom hkrati (massmessage)
 • Uporaba višje omejitve poizvedb API (apihighlimits)
Uvažanje redakcij (import)
 • Uvoz strani iz drugih wikijev (import)
 • Uvoz strani iz naložene datoteke (importupload)
Urejanje obstoječih strani (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
 • Združi Objekte (item-merge)
Urejanje zaščitenih strani (editprotected)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edit pages with potential legal consequences (edit-legal)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Premikanje strani s stabilnimi različicami (movestable)
 • Prepisovanje seznama nedovoljenih naslovov ali uporabniških imen (tboverride)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »Dovoli samo administratorjem« (editprotected)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Urejanje zaščitenih predlog (templateeditor)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Urejanje svojega uporabniškega CSS-a/JSON-a/JavaScripta (editmycssjs)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje svojih uporabniških datotek CSS (editmyusercss)
 • Urejanje svojih uporabniških datotek JSON (editmyuserjson)
 • Urejanje svojih uporabniških datotek JavaScript (editmyuserjs)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Urejanje svojih uporabniških nastavitev in konfiguracije JSON (editmyoptions)
 • Urejanje svojih nastavitev (editmyoptions)
 • Urejanje svojih uporabniških datotek JSON (editmyuserjson)
Urejanje imenskega prostora MediaWiki in JSON spletnega mesta/uporabnika (editinterface)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje JSON spletnega mesta (editsitejson)
 • Urejanje JSON-datotek drugih uporabnikov (edituserjson)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Urejanje CSS/JS spletnega mesta in uporabnika (editsiteconfig)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje CSS spletnega mesta (editsitecss)
 • Urejanje CSS-datotek drugih uporabnikov (editusercss)
 • Urejanje JSON spletnega mesta (editsitejson)
 • Urejanje JSON-datotek drugih uporabnikov (edituserjson)
 • Urejanje JavaScript datotek drugih uporabnikov (edituserjs)
 • Urejanje JavaScripta spletnega mesta (editsitejs)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje uporabniškega vmesnika (editinterface)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Ustvarjanje, urejanje in prestavljanje strani (createeditmovepage)
 • Brisanje preusmeritev z eno samo redakcijo (delete-redirect)
 • Create Properties (property-create)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Možnost izpuščanja preusmeritve pri premikanju strani (suppressredirect)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Premikanje korenskih uporabniških strani (move-rootuserpages)
 • Premikanje strani (move)
 • Premikanje strani s pripadajočimi podstranmi (move-subpages)
 • Prestavljanje strani kategorij (move-categorypages)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Ustvarjanje pogovornih strani (createtalk)
 • Ustvarjanje strani (ki niso pogovorne) (createpage)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Nalaganje novih datotek (uploadfile)
 • Nadomeščanje obstoječih lastnih datotek (reupload-own)
 • Nalaganje datotek (upload)
Nalaganje, zamenjava in prestavljanje datotek (uploadeditmovefile)
 • Možnost izpuščanja preusmeritve pri premikanju strani (suppressredirect)
 • Nadomeščanje obstoječih datotek (reupload)
 • Nadomeščanje obstoječih lastnih datotek (reupload-own)
 • Nalaganje datotek (upload)
 • Nalaganje datotek iz naslova URL (upload_by_url)
 • Nalaganje lokalnih zamenjav za datoteke iz skupnih večpredstavnostnih skladišč (reupload-shared)
 • Ponastavitev neuspelih ali pretvorjenih videov, da so ponovno vstavljeni v čakalno vrsto opravil (transcode-reset)
 • Premikanje datotek (movefile)
Nadzor sprememb strani (patrol)
 • Označevanje urejanja drugih kot nadzorovana (patrol)
Razveljavitev sprememb strani (rollback)
 • Hitro vračanje urejanj zadnjega uporabnika, ki je urejal določeno stran (rollback)
Blokiranje in odblokiranje uporabnikov (blockusers)
 • Drugemu uporabniku lahko prepreči pošiljanje e-pošte (blockemail)
 • Preprečitev (blokada) urejanja drugih uporabnikov (block)
Ogled izbrisanih datotek in strani (viewdeleted)
 • Iskanje izbrisanih strani (browsearchive)
 • Ogled izbrisanega besedila in primerjava med izbrisanimi redakcijami (deletedtext)
 • Ogled zgodovine brisanja, brez besedila izbrisanih strani (deletedhistory)
Ogled skritih dnevniških vnosov (viewrestrictedlogs)
 • Ogled dnevniških vnosov filtra zlorab, označenih kot zasebni (abusefilter-log-private)
 • Ogled filtrov zlorab označenih kot zasebni (abusefilter-view-private)
 • Ogled skritih vnosov v dnevniku zlorab (abusefilter-hidden-log)
 • Ogled zasebnih dnevniških zapisov (suppressionlog)
 • Prikaz dnevnika seznama blokad smetja (spamblacklistlog)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
Brisanje strani, redakcij in dnevniških vnosov (delete)
 • Brisanje in obnavljanje izbranih dnevniških vnosov (deletelogentry)
 • Brisanje in obnova posebnih redakcij strani (deleterevision)
 • Brisanje strani (delete)
 • Brisanje strani z obsežno zgodovino (bigdelete)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Iskanje izbrisanih strani (browsearchive)
 • Množično brisanje strani (nuke)
 • Obnavljanje strani (undelete)
 • Ogled izbrisanega besedila in primerjava med izbrisanimi redakcijami (deletedtext)
 • Ogled zgodovine brisanja, brez besedila izbrisanih strani (deletedhistory)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Skrivanje uporabnikov in zatiranje redakcij (oversight)
 • Ogled redakcij skritih pred vsemi uporabniki (viewsuppressed)
 • Ogled, skrivanje in obnavljanje določenih redakcij strani katerega koli uporabnika (suppressrevision)
 • Skrivanje vnosov v dnevniku zlorab (abusefilter-hide-log)
Zaščita in odstranitev zaščite strani (protect)
 • Dodajanje in odstranjevanje poljubnih oznak pri posameznih redakcijah in dnevniških vnosih (changetags)
 • Označevanje urejanj kot manjših (minoredit)
 • Spreminjanje nastavitev zaščite in urejanje kaskadno zaščitenih strani (protect)
 • Urejanje strani (edit)
 • Urejanje strani, zaščitenih kot »Dovoli samo administratorjem« (editprotected)
 • Urejanje vsebinskega modela strani (editcontentmodel)
 • Uveljavitev oznak skupaj s spremembami (applychangetags)
Ogled svojega spiska nadzorov (viewmywatchlist)
 • Ogledovanje svojega spiska nadzorov (viewmywatchlist)
Urejanje svojega spiska nadzorov (editmywatchlist)
 • Urejanje vašega spiska nadzorov (vedite, da bodo nekatera dejanja dodala strani nanj tudi brez te pravice) (editmywatchlist)
Pošiljanje e-pošte drugim uporabnikom (sendemail)
 • Pošiljanje e-pošte drugim uporabnikom (sendemail)
Ustvarjanje računov (createaccount)
 • Prepisovanje seznama nedovoljenih uporabniških imen (tboverride-account)
 • Preskoči preverjanja prevar (override-antispoof)
 • Ustvarjanje novih uporabniških računov (createaccount)
Dostop do zasebnih podatkov (privateinfo)
 • Ogled svojih zasebnih podatkov (npr. e-poštnega naslova, pravega imena) (viewmyprivateinfo)
Združi zgodovine strani (mergehistory)
 • Spoji zgodovino strani (mergehistory)
Dostop do podatkov preverjanja uporabnikov (checkuser)
 • Preverjanje uporabnikovih IP-naslovov in drugih informacij (checkuser)
 • Prikaži dnevnik preverjanj uporabnikov (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globalno blokirajte ali odblokirajte IP-naslov (globalblock)
 • Ustvarjanje in odstranjevanje globalnih blokad (globalblock)
Upravljaj status globalnega računa (setglobalaccountstatus)
 • Zaklepanje ali odklepanje globalnega računa (centralauth-lock)
 • Zatiranje ali skrivanje globalnih računov (centralauth-suppress)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Dostop do podatkov dvostopenjskega preverjanja pristnosti (OATH) zase in za druge (oath)
 • Preišči in potrdi informacije OATH zase ali za druge (oathauth-api-all)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

PravicaPravice
Samo preverjanje identitete uporabnikov, brez možnosti branja strani ali delovanja v uporabnikovem imenu.
Samo preverjanje identitete uporabnikov z možnostjo dostopa do resničnega imena in e-poštnega naslova, brez možnosti branja strani ali delovanja v uporabnikovem imenu.